Obniżka wartości zakupów przy której podróżny może żądać zwrotu podatku

Od 1 sierpnia 2017 r. do 200 zł obniżona została minimalna łączna wartość zakupów przy której podróżny może żądać zwrotu podatku.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów; ponadto do dokumentu powinien być przymocowany paragon.

Poprzednio minimalna kwota łącznej wartości zakupów wynosiła 300 zł, a obecnie 200 zł.

(red)

Podstawa prawna: art. 128 i 130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1248).