Zwolnienie ze świadczenia pracy jest uprawnieniem kierowniczym

Sąd Najwyższy (SN) rozpatrując skargę kasacyjną ugruntował stanowisko na temat charakteru zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie trwania wypowiedzenia.

W gruncie rzeczy SN odrzucił stanowisko, że zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy jest oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sędziowie argumentowali, że stosowanie pomocniczo przepisów kodeksu cywilnego w kwestiach prawa pracy musi być poprzedzone oceną spełnienia przez te przepisy przesłanki „braku sprzeczności z zasadami prawa pracy”.

Sąd Najwyższy dopatrzył się sprzeczności z zasadą prawa pracy, którą jest obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy, co w przeszłości było podnoszone. W konsekwencji, skoro pracodawca może jednostronnie i uznaniowo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to jednostronnie i uznaniowo może pracownika zobowiązać do wykonywania pracy do czasu ustania stosunku pracy.

Jeżeli masz pytania w zakresie poruszanych zagadnień lub potrzebujesz obsługi prawnej, skontaktuj się z nami.

Źródło: wyrok SN (sygn. III PK 96/18)