Znaki towarowe

Kompleksowe doradztwo

Oferujemy doradztwo prawne i obsługę w zakresie znaków towarowych:

  • wykonujemy rozeznanie i badanie obecnych na rynku podobnych znaków towarowych oraz oceniamy możliwość i ryzyko zgłoszenia danego znaku towarowego,
  • reprezentujemy w postępowaniach rejestracyjnych,
  • prowadzimy postępowania sporne w zakresie znaków towarowych,
  • zajmujemy się monitoringiem oraz ciągłością i przedłużeniem rejestracji,
  • prowadzimy postępowania dotyczące naruszenia prawa do znaku towarowego.

Reprezentacja

Reprezentujemy w postępowaniach przed:

  • Urzędem Patentowym w Polsce,
  • Urzędem Patentowym w Hiszpanii,
  • Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w Alicante.
Skontaktuj się z nami