Znak towarowy to nie patent

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił decyzję rejestrującą znak towarowy związany z „kostką Rubika”.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dokonał rejestracji trójwymiarowego kształtu sześciennego dla „układanek trójwymiarowych”. Niemiecka firma złożyła wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego, uzasadniając to m.in. tym, że wniosek obejmuje rozwiązania techniczne polegające na zdolności rotacji, a tego typu rozwiązania mogą być chronione jedynie w ramach patentu.

Po oddaleniu wniosku przez EUIPO niemiecki producent wniósł skargę do Sądu Unii Europejskiej, który również oddalił wniosek. Niemiecka spółka odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten wyrok Sądu uchylił i stwierdził nieważność decyzji EUIPO.

Trybunał podkreślił, że należy ocenić, czy kształt w sposób nieodzowny warunkuje otrzymanie efektu technicznego, jeżeli tak to w efekcie przyznanie prawa ochronnego na ten kształt byłoby jednoznaczne z monopolem na rozwiązanie techniczne.

Źródło: Komunikat prasowy TSUE nr 122/16.