Zmiany w zezwoleniach na prowadzenie apteki

Projekt zmian Prawa farmaceutycznego przewiduje ograniczenie wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki.

Wnioskodawca, który jest:

  • wspólnikiem (w tym partnerem) w spółce, która prowadzi łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • lub prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane (pośrednio lub bezpośrednio) prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • lub jest członkiem grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
  • lub wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi

– nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zgodnie z nowym przepisami.

W opinii autorów projektu, zmiana ma zabezpieczyć przed monopolizacją rynku farmaceutycznego, utrzymać pozycję małych i średnich aptek, zapewnić stały dostęp leków, których dostępność jest zakłócana przez wywóz za granicę, a także wzmocnić rolę farmaceuty.

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126).