Zmiany w transakcjach gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa wartość jednorazowej transakcji gotówkowej. Do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczą się koszty w części, w jakiej płatność dokonana została w formie gotówkowej.

Ustawodawca od nowego roku zmniejszy dotychczasowy limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych bez względu na ilość wynikających z transakcji płatności.

Ponadto podatnicy nie zaliczą kosztów uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej płatność dotyczy transakcji gotówkowej. W sytuacji zaliczenia kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotyczy transakcji gotówkowej nieprzekraczającej 15 tys. złotych, podatnicy zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo zwiększają przychody (w miesiącu dokonania płatności).

Wchodzące zmiany nie będą miały zastosowania do transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016, poz. 780).

(dm)