Zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Projekt ustawy wprowadza szereg zmian dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Jedną z najistotniejszych zmian jest uchylenie braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

Ponadto projekt ustawy stanowi o uchyleniu przerwania biegu przedawnienia poprzez zastosowanie prewencyjnego środka egzekucyjnego.

Celem zmian jest poprawa pewności obrotu prawnego oraz realizacja wyroków Trybunały Konstytucyjnego.

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk 1247).