Zmiana akcyzy na samochody

Zmianie ulegnie kryterium kwalifikacyjne danego samochodu do określonej stawki akcyzy.

Projekt ustawy zakłada objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyłączeniem samochodów napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi.

Samochody hybrydowe objęte zostaną możliwością obniżenia akcyzy o 20%.

Stawka akcyzy będzie ustalana od pojemności silnika i europejskiej normy poziomu emisji spalin.

W założeniu autorów projektu, zmiana ma promować zakup nowych, bezpieczniejszych i lepiej wyposażonych samochodów. Zgodnie z danymi ACEA (European Automobile Manufacturers Association) ponad 80% samochodów zarejestrowanych w Polsce ma ponad 10 lat (najwięcej w UE).

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk 1234).