Zgromadzenie wspólników na odległość

Projekt ustawy zmieniający kodeks spółek handlowych i umożliwiający wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej podczas zgromadzenia wspólników sp. z o.o. trafił do Sejmu.

Proponowane zmiany mają umożliwić wprowadzenie w umowie spółki zapisów o możliwości udziału wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących przykładowo: transmisję obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników.

Podpisy uczestników uczestniczących w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będą wymagane, a uchwały będą dołączane do księgi protokołów w postaci transkrypcji protokołu elektronicznego (poświadczonej podpisami zarządu) wraz z zapisem audio-wideo zgromadzenia, w którym uczestniczono przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Po zmianach, umowa spółki powinna dopuszczać możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz przewidywać odpowiednie środki bezpieczeństwa i identyfikacji wspólników.

Źródło: projekt ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (z 13.12.2018 r.)