Close

Zespół

Adrian Matula

Managing Partner

Abogado (adwokat hiszpański), członek Rady Adwokackiej w Barcelonie.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetu Francisco de Vitoria w Madrycie oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ukończył liczne kursy dokształcające w Polsce i Hiszpanii, m.in. z zakresu negocjacji, windykacji oraz finansów.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie spółek handlowych, ale praktykował również w innych specjalistycznych dziedzinach prawa.

Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych i spółek, m.in. w zakresie obsługi prawnej organów spółek, restrukturyzacji i windykacji należności oraz doradztwie korporacyjnym i regulacyjnym.

Świadczył usługi prawne m.in. na rzecz banków, firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, budowlanych, transportowych, farmaceutycznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i operatorów telekomunikacyjnych (MNO i MVNO).

Pracował w międzynarodowych korporacjach oraz polskich i hiszpańskich spółkach, m.in. Orange i Telekomunikacja Polska (Główny Specjalista ds. Obsługi Prawnej i Regulacyjnej), Intrum Justitia (Specjalista ds. Obsługi Prawnej), Bumar (Specjalista ds. Obsługi Władz Spółki), a także w warszawskich kancelariach prawnych.

Reprezentuje klientów w Polsce i Hiszpanii.

Wybrane publikacje: Ochrona uczestnika badania klinicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.

Profil na LinkedIn →

Dawid Matula

Partner

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalista z zakresu prawa handlowego, cywilnego i umów międzynarodowych.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w międzynarodowych spółkach i korporacjach z sektora prawnego i farmaceutycznego.

Zawodowo związany z branżą medyczną, w szczególności apteczną i farmaceutyczną (badania kliniczne).

Pracował w międzynarodowych spółkach i korporacjach występując przed klientami przede wszystkim z branży farmaceutycznej (m.in. PHARMA, CRO, SMO). 

W ostatnich latach jego działalność skoncentrowana była w szczególności na: negocjowaniu umów komercyjnych (B2B) oraz umów o przeprowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych (CTAs), doradztwie i działaniu w obszarze przetwarzania/ochrony danych osobowych (w tym danych wrażliwych), bieżącym doradztwie korporacyjnym (m.in. negocjowanie umów, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring prawny, doradztwo).

Profil na LinkedIn →