Close

Zespół

Adrian Matula

Założyciel kancelarii, polski radca prawny i adwokat hiszpański, członek Rady Adwokackiej w Barcelonie i Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 

Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych i spółek, m.in. w zakresie obsługi prawnej organów spółek oraz doradztwie korporacyjnym i regulacyjnym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie spółek handlowych, ale praktykował również w innych specjalistycznych dziedzinach prawa (m.in. w zakresie prawa telekomunikacyjnego i finansowego).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytetu Francisco de Vitoria w Madrycie oraz Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył także liczne kursy dokształcające w Polsce i Hiszpanii, m.in. z zakresu negocjacji, windykacji oraz finansów.

Świadczył usługi prawne m.in. na rzecz banków, firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, budowlanych, transportowych, farmaceutycznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i operatorów telekomunikacyjnych.

Pracował w międzynarodowych korporacjach oraz polskich i hiszpańskich spółkach, m.in. Orange i Telekomunikacja Polska (Główny Specjalista ds. Obsługi Prawnej i Regulacyjnej), Intrum Justitia (Specjalista ds. Obsługi Prawnej), Bumar (Specjalista ds. Obsługi Władz Spółki), a także w warszawskich kancelariach prawnych.

Autor licznych artykułów prawniczych i publikacji, w tym m.in. „Ochrona uczestnika badania klinicznego”.

Reprezentuje klientów w Polsce i Hiszpanii.

Dawid Matula

Prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i socjologii na Wydziale Nauk Społecznych tegoż uniwersytetu.

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, umów i life sciences. 

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w spółkach polskich i zagranicznych z sektora prawnego, medycznego, farmaceutycznego i badań klinicznych, gdzie zajmował się m.in. doradztwem prawnym i korporacyjnym w obszarach prywatności i ochrony danych osobowych (w tym danych wrażliwych) oraz zarządzania umowami (w tym umowach w obrocie międzynarodowym).

Doradza w języku polskim i angielskim. 

Agnieszka Waśniewska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie i studiów podoplomowych w zakresie prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego. 

Posiada wieloletnie doświadczeniem zawodowe w zakresie windykacji i egzekucji wierzytelności. Świadczyła doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych i polskich spółek, w tym m.in. największych polskich banków, firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych i telekomunikacyjnych.

Cristina Aguilar López

Adwokat hiszpański, członek Rady Adwokackiej w Barcelonie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na tymże uniwersytecie.

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i prawa emigracyjnego. 

Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. w zakresie negocjacji, prawa racy, prawa finansowego, procesowego i emigracyjnego.

Tomasz Dec

Radca prawny (członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie) i syndyk, doradca restrukturyzacyjny z licencją Ministra Sprawiedliwości.

Specjalista w doradztwie gospodarczym i prawie upadłościowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w korporacjach jako prawnik wewnętrzny in-house lawyer oraz kancelariach prawnych. Świadczył doradztwo prawne zarówno dla dużych międzynarodowych firm (m.in. z branży FMCG i telekomunikacyjnej), jak i dla polskich przedsiębiorców (m.in. z branży produkcyjnej, spożywczej i doradztwa personalnego), a także dla osób fizycznych.

Marcin Kurek

Hispanista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Na Uniwersytecie Wrocławskim uczy przekładu prawniczego, technicznego i literackiego. Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia jako tłumacz, w tym blisko piętnaście lat jako tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego.

Specjalizuje się w tłumaczeniach z zakresu prawa handlowego, rachunkowości, funduszy europejskich, a także dokumentów technicznych z branży samochodowej, AGD, energetyki.