Close

02.04.2020

Zdalne zarządzanie spółką i prowadzenie biznesu

Nadzwyczajna sytuacja w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) zmusza wiele spółek do zdalnego zarządzania oraz zmiany modelu funkcjonowania. Obecna sytuacja na pewno wpłynie na biznes także w dłuższej perspektywie, dlatego warto mądrze uelastyczniać modele działań i procedury.

Doradzamy w kwestiach związanych ze zdalnym zarządzaniem spółką i prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. w następujących obszarach:

  • zdalne posiedzenia i podejmowanie uchwał przez zarząd oraz inne organy spółki,
  • zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania,
  • system pełnomocnictw i umocowań,
  • zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i alternatywy dla papierowej wersji umów i dokumentów,
  • aktualizacja procesów wewnętrznych,
  • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
  • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
  • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
  • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zmiana modelu handlowego, w tym przejście na e-commerce.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy, jesteśmy do Państwa dyspozycji.