Zdalne zarządzanie spółką i prowadzenie biznesu

Doradzamy w kwestiach związanych ze zdalnym zarządzaniem spółką i prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. w następujących obszarach:

  • zdalne posiedzenia i podejmowanie uchwał przez zarząd oraz inne organy spółki,
  • zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania,
  • system pełnomocnictw i umocowań,
  • zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i alternatywy dla papierowej wersji umów i dokumentów,
  • aktualizacja procesów wewnętrznych,
  • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
  • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
  • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
  • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • zmiana modelu handlowego, w tym przejście na e-commerce.