Ułatwienia w zawieszeniu działalności gospodarczej

Rząd planuje wprowadzenie możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają uzyskać możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli nie zatrudniają pracowników.

Autorzy projektu nie określają maksymalnego czasu zawieszenia działalności, wskazując jedynie minimalny okres, a ponadto wprowadzają automatyczne wznowienie działalności po upływie zakreślonego terminu jej zawieszenia.

Zawieszenie ma być możliwe na okres nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych (chyba, że wniosek dotyczy całego miesiąca lutego).

(am)

Źródło: projekty ustaw: Prawo przedsiębiorców i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”.

Czytaj również: Rząd szykuje nową ustawę: prawo przedsiębiorców