Wypłacalność polskich przedsiębiorców

Mniej więcej co dziesiąta faktura w Polsce jest regulowana z opóźnieniem przekraczającym 90 dni.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zakłada szereg zmian, m.in. zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące umowy o roboty budowlane, zmiany w procedurze cywilnej, a także w ustawie o egzekucji w administracji.

Autorzy proponowanych zmian uzasadniają je m.in. niskim poziomem wypłacalności polskich przedsiębiorców. Według przywołanych w uzasadnieniu projektu danych (Bisnode Polska 2015): prawie 10% faktur w Polsce jest regulowanych z opóźnieniem przekraczającym 90 dni, co plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W Polsce w umówionym czasie płaconych jest 44% faktur, dla porównania w Danii odsetek ten wynosi 90,4%.

Problem dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców sektora MŚP, którzy stanowią ponad 90% wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce i których często nie stać na dochodzenie wierzytelności oraz sprawdzanie wypłacalności kontrahentów.

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem zmian jest średni czas trwania postępowania sądowego w sprawach gospodarczych, który wynosi około 14 miesięcy (dane z 2015 roku), z czego w sądach okręgowych ponad 25% spraw rozpatrywana była więcej niż 2 lata, a 10% ponad 3 lata.

(dm)

Źródło danych:

[1] http://www.bisnode.pl/blog/wp-content/uploads/2015/05/Bisnode-Polska-Barometr-P%C5%82atno%C5%9Bci_Azja.pdf

[2] Dane GUS oraz Ministerstwa Sprawiedliwości z uzasadnienia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk 1185).