Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polska zawarła do tej pory 93 umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania.

Ich celem jest przede wszystkim rozwój stosunków gospodarczych poprzez zaniechanie podwójnego opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Tylko niektóre z zawartych umów do tej pory nie weszły w życie, są to umowy z Algierią, Etiopią, Nigerią, Zambią i Urugwajem.

Wykaz wszystkich umów dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania