Produkty lecznicze i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności

Minister Zdrowia w obwieszczeniu z dnia 17 marca 2020 r. ogłosił wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności.

Na wykazie znajdują się m.in.: czepki medyczne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy włókninowe, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, medyczne ochraniacze na obuwie, odzież operacyjna, rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, termometry elektroniczne, a także m.in. produkty lecznicze (leki) zawierające paracetamol czy ibuprofen.

Pełna lista znajduje się w załączniku do obwieszczenia.

Zgodnie z prawem farmaceutycznym (art. 37av ust. 14) minister na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza wykaz co najmniej raz na 2 miesiące.

Wywóz lub zbycie za granicę wskazanych na wykazie produktów, środków i wyrobów wymaga zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który może się temu sprzeciwić.