Wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia

Przedstawiamy wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia 2021 r. 

  • wzrasta płaca minimalna z obecnych 2600 zł do 2800 zł;
  • wchodzi obowiązek rejestrowania i zgłaszania do ZUS umów o dzieło;
  • wchodzą w życie zmiany w używaniu kas fiskalnych;
  • wchodzi w życie nowe prawo zamówień publicznych;
  • projekty budowlane muszą spełniać nowe normy energooszczędne;
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nabywają prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz mogą skorzystać z rękojmi w przypadku umów niezwiązanych z biznesem i kwestionować klauzule abuzywne;
  • wchodzą w życie duże zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i jawnych;
  • wprowadzone zostają wyższe podatki dla części pracujących za granicą;
  • obowiązują wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.