Close

Własność intelektualna i znaki towarowe

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie własności intelektualnej i znaków towarowych.

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy.


Znaki towarowe

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych i reprezentujemy przed polskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.