Właściwa ochrona uczestników badań klinicznych

Polskie przepisy prawa badań klinicznych i procedury prawne zgodne są z wypracowanymi na świecie standardami, w tym z wymogami wynikającymi z prawa europejskiego.

Jednak właściwa ochrona uczestników badania klinicznego wymaga także innych czynników, przede wszystkim konieczne jest dobre przygotowanie i wiedza osób oraz zespołów prowadzących badania kliniczne, a także ich wysokie standardy etyczne — tu rola dla systemu edukacji oraz uczelni szkolących lekarzy i personel medyczny. Ważne jest również uświadamianie i edukowanie pacjentów, wzrost ich świadomości prawnej.

Ponadto ochrona uczestników badania klinicznego wymaga skutecznej, sprawnej i profesjonalnej kontroli, a to często stanowi poważny problem.

Uwzględniając te okoliczności to, o ile przepisy polskiego prawa wypełniają standardy międzynarodowe w zakresie ochrony uczestnika badania klinicznego, to konieczne jest doskonalenie na dwóch płaszczyznach: edukacji oraz kontroli.

Fragment stanowi podsumowanie publikacji „Ochrona uczestnika badania klinicznego”, przejdź do całości opracowania i spisu treści.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakresie prawa badań klinicznych.