Większe koszty uzyskania przychodu dla pracowników?

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Głównym celem projektu jest waloryzacja o wartość inflacji kwot kosztów uzyskania przychodów w PIT przysługującej pracownikom, które pozostają niezmienione od 2007 roku.

Projekt przewiduje zwiększenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, które wyniosą:

  • 132 zł 33 gr miesięcznie, za rok podatkowy nie więcej niż 1588 zł, w przypadku przychodów z jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (obecnie jest to 111 zł 25 gr i maksymalnie 1335 zł);
  • maksymalnie 2381 zł 47 gr za rok podatkowy, w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (obecnie kwota wynosi 2002 zł 05 gr);
  • 165 zł 41 gr miesięcznie, za rok podatkowy nie więcej niż 1984 zł 97 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (obecnie kwota wynosi 139 zł 06 gr i maksymalnie 1668 zł 72 gr);
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2976 zł 83 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (obecnie jest to maksymalnie 2502 zł 56 gr).

W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie odprowadzał mniejszy podatek od wynagrodzenia pracownika, a pracownik będzie dostawał wyższe wynagrodzenie netto. Projektodawcy szacują zmniejszenie wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego o ok. 520 mln zł.

Projekt został skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu.

(dm)

Źródło: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 1914); ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. nr 80 poz. 350 ze zm.).