WIBOR podważony przez sąd

Sąd Okręgowy w Katowicach wstrzymał w trybie zabezpieczenia stosowanie wskaźnika WIBOR i pobieranie na jego podstawie odsetek do czasu rozstrzygnięcia trwającego postępowania. 

W opisywanej sprawie – jak wskazują materiały prasowe – sąd zdecydował o oprocentowaniu kredytu wyłączenie na podstawie marży banku (pozbawienie kredytu stopy referencyjnej WIBOR), a rata kredytu klienta spadła z 6,7 do 1,7 tys. zł. Jest to jednak na ten moment jedynie zabezpieczenie na czas trwania procesu i ostateczna decyzja zostanie podjęta przez sąd w decyzji kończącej postępowanie. 

Strona pozwana zarzuca bankowi, że w nieprawidłowy sposób poinformowała o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania i o realnej skali ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową oraz że wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania kredytu na podstawie WIBOR-u. 

WIBOR to wskaźnik, który wskazuje koszt pieniądza na rynku międzybankowym (wartość po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze), ale takich transakcji jest mało (pojedyncze transakcje) albo ich w ogóle nie ma. Bank teoretycznie mógłby zarabiać na ustalaniu marży kredytu, jeżeli ta (w kontekście stopy referencyjnej WIBOR) nie odzwierciedla rzeczywistego stanu na rynku międzybankowym. 

Jest to pierwsza decyzja sądu kwestionująca sposób ustalania oprocentowania w sprawie kredytu hipotecznego w złotych polskich. Na razie ma charakter zabezpieczenia i jest czasowa, ale oczekiwania w zakresie końcowego rozstrzygnięcia i możliwości obniżenia oprocentowania kredytów są po stronie konsumentów ogromne.

Warto już teraz przeanalizować zawarte umowy kredytowe, sposób poinformowania przez bank o ryzykach i zastanowić się nad możliwymi działaniami.