W ogłoszeniu o pracę będzie obowiązkowo podawana wysokość wynagrodzenia?

Do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniający Kodeks pracy w zakresie ogłoszeń o pracę.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami pracodawca, publikując informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego zasadniczego wynagrodzenia brutto.

Gdy pracodawca poda wynagrodzenie w formie zakresu (tzw. widełek) będzie musiał umieścić informację, że kwota podlega negocjacji.

Gdy pracodawca zawrze stosunek pracy za wynagrodzeniem mniejszym, niż przewidziane w opublikowanej informacji o możliwości zatrudnienia na danym stanowisku pracy, albo nie zawarł takiej informacji podlegać będzie karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Projekt złożony do Sejmu przez posłów z partii Nowoczesna zakłada wejście w życie przepisów 1 stycznia 2019 r.

Źródło: projekt ustawy – o zmianie ustawy Kodeks pracy.