Ustawa o kredycie hipotecznym

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zacznie obowiązywać od 22 lipca 2017 r.

Ustawa w kompleksowy sposób reguluje rynek pośrednictwa kredytowego, określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki stron (konsumenta, kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta) w zakresie udzielanych informacji, skutki uchybienia ustawowym obowiązkom oraz zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W zakresie udzielanych informacji, ustawa precyzyjnie określa obowiązki informacyjne kredytodawcy, pośrednika i doradcy kredytowego przed zawarciem umowy kredytowej oraz w związku z jej zawarciem, określając w załączniku wzór formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego i kredytu konsumenckiego.

(red)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819).