Ustawa o elektromobilności

Trwają prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Projekt ustawy przewiduje określenie wymagań technicznych oraz zasad funkcjonowania i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Ustawa będzie definiować pojęcie „pojazdu elektrycznego” jako pojazdu samochodowego o napędzie spalinowo-elektrycznym albo elektrycznym, a także regulować zasady świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych.

Przepisy projektowanej ustawy zakładają szereg czynników mobilizujących rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, w tym m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntu, na którym usytuowany jest wolnostojący ogólnodostępny punkt ładowania, a także objęcie pojazdów elektrycznych zerową stawką podatku akcyzowego.

Planowana regulacja jest implementacją dyrektywy UE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, m.in. poprzez budowę stacji ładowania (w tym punktów ładowania o dużej mocy).

(dm)

Źródło: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.