Close

Oferta

Outsourcing prawny

Kompleksowe usługi outsourcingu prawnego dla spółek

Praca zdalna i działalność on-line

Praca zdalna (telepraca), działalność on-line, e-commerce i zdalne zarządzanie spółką

Obsługa spółek i przedsiębiorców

Obsługa prawna klientów biznesowych, spółek, przedsiębiorców, instytucji i inwestorów

Sprawy indywidualne i majątkowe

Sprawy indywidualne, majątkowe, rodzinne, cywilne i spadkowe

Spory, procesy i postępowania

Negocjacje, procesy sądowe, arbitrażowe, administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa transakcji, audyty prawne i zarządzanie nieruchomościami

Windykacja należności

Prewencja i monitoring płatności, windykacja przedsądowa, sądowa i egzekucyjna, zabezpieczenia należności

Ochrona danych osobowych

Doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych i RODO

Umowy i transakcje

Obsługa transakcji, tworzenie, modyfikacja, opiniowanie, negocjowanie, zabezpieczenia i zarządzanie umowami

Znaki towarowe

Rejestrowanie znaków towarowych w Polsce i UE, monitoring i dochodzenie naruszeń

International Desk

Prawo polskie

Prawo polskie i reprezentacja w Polsce

Prawo hiszpańskie

Prawo hiszpańskie i reprezentacja w Hiszpanii

Prawo europejskie

Prawo europejskie i reprezentacja przed organami europejskimi