Close

Usługi

Klienci biznesowi

Kompleksowa obsługa prawna i regulacyjna dla spółek. Corporate, compliance, zarządzanie umowami, wsparcie prawne projektów, prawo pracy, obsługa władz spółek i departamentów. 

Klienci indywidualni

Sprawy osobiste, majątkowe, rodzinne, spadkowe, sukcesja majątku, odszkodowania, sprawy emigracyjne, nieruchomości i obsługa transakcji. 

Spory, procesy i postępowania

Reprezentacja w negocjacjach, sporach, postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. 

Ramy prawa

Prawo polskie
Prawo hiszpańskie
Prawo europejskie i sprawy międzynarodowe