Close

Usługi

Obsługa spółek i przedsiębiorców

Obsługa prawna klientów biznesowych, spółek, przedsiębiorców, instytucji i inwestorów

Sprawy majątkowe

Sprawy indywidualne, majątkowe, rodzinne, cywilne i spadkowe

Spory, procesy i postępowania

Negocjacje, procesy sądowe, arbitrażowe, postępowania administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa transakcji, audyty prawne i zarządzanie nieruchomościami

Windykacja należności

Prewencja i monitoring płatności, windykacja przedsądowa, sądowa i egzekucyjna, zabezpieczenia należności

Ochrona danych osobowych

Doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych i RODO

Znaki towarowe

Rejestrowanie znaków towarowych w Polsce i UE, monitoring i dochodzenie naruszeń

Umowy i transakcje

Obsługa transakcji, tworzenie, modyfikacja, opiniowanie, negocjowanie, zabezpieczenia i zarządzanie umowami