Uproszczenie deklaracji VAT

Do Sejmu trafił projekt ustawy mający uprościć procedurę rozliczania podatku obrotowego VAT.

Zasadniczą zmianą ma być uproszczenie wzoru obecnej deklaracji VAT. Według danych Banku Światowego Polska jest na 58. miejscu według kryterium złożoności systemu podatkowego. Ponadto przedsiębiorcy przeznaczają średnio 271 godzin rocznie na obliczenie zobowiązań podatkowych, w tym 98 godzin na rozliczenie podatku VAT, dla porównania średnia europejska wynosi 173 godziny, z czego mieszkańcy Wielkiej Brytanii na rozliczenie podatku VAT przeznaczają około 30 godzin.

Nowelizacja ma odciążyć przedsiębiorców i uprościć formularz deklaracji minimalizując przekazywane informacje. Formularz będzie wzorowany na deklaracji funkcjonującej w Wielkiej Brytanii, która zawiera tylko 9 pól do wypełnienia (przy 60 rubrykach do wypełnienia w obowiązującym formularzu w Polsce).

(dm)

Źródła: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk 1280); dane Banku Światowego http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/11/19/polish-tax-system-becoming-less-complicated-but-it-still-needs-reforms