UOKiK: T-Mobile ma zwrócić niewykorzystane środki na kartach prepaid

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał T-Mobile zwrócić abonentom usług przedpłacowych (prepaid) niewykorzystane środki na koncie. Jest to pierwsza tego typu decyzja nakazująca zwrot środków.

Prezes UOKiK uznał, że brak zwrotu niewykorzystanych środków na kontach prepaid utrudnia abonentom zmianę operatora telekomunikacyjnego.

Działanie takie w ocenie UOKiK narusza m.in.: art. 57 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego stanowiącego, że warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać abonentowi korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne.

Dodatkowo wskazano na art. 106 ust. 6 Europejskiego Kodeksu Łączności (EKŁE) stanowiącego, że dotychczasowi dostawcy dokonują na wniosek zwrotu wszelkiego pozostałego salda na rzecz konsumentów korzystających z usług w systemie przedpłat. EKŁE ma być wdrożony do polskiego systemu prawnego nową ustawą prawo komunikacji elektronicznej w grudniu 2020 r.

Zobowiązano T-Mobile do wprowadzenia procedury zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na kontach klientów prepaid.

Źródło: decyzja Prezesa UOKiK z dnia 1 lipca 2020 r. nr DOZIK 7/2020.