UOKiK sprawdził ceny masła

Zakończyły się postępowania w sprawie znacznego wzrostu cen masła.

Postępowanie UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z własnej inicjatywy wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie znacznego wzrostu cen masła. Urzędnicy sprawdzali działania podejmowane przez duże sieci handlowe: Lidl Polska, Jeronimo Martins, Tesco Polska, Auchan Polska, Carrefour Polska.

Główną przyczyną podwyżki było zwiększenie popytu w krajach rozwijających się przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji przez największe firmy produkcyjne. Po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie UOKiK stwierdził, że sieci nie tylko nie wywierały nacisków na dostawców w sprawie cen, choć te były częstym przedmiotem negocjacji ze względu na duże wahania ceny mleka.

Prognozy kosztu masła

Jak podaje UOKiK za prognozami Komisji Europejskiej, dostawy i produkcja mleka w 2018 r. mają się zwiększyć, co w konsekwencji zwiększy podaż masła i spowoduje spadek jego ceny detalicznej.

Jakość masła

Ponadto na zlecenie UOKiK w styczniu tego roku Inspekcja Handlowa sprawdziła jakość masła i nie stwierdziła nieprawidłowości we wszystkich 13 kontrolowanych partiach. Kliknij aby zobaczyć tabelę kontroli jakości poszczególnych rodzajów masła.

Źródło: komunikat prasowy UOKiK z dnia 6 marca 2018 r.