UOKiK bada naliczanie opłat za infolinię i diagnozę uszkodzenia

UOKiK prowadzi kolejne postępowanie na rynku telekomunikacyjnym, w którym kwestionowane są praktyki operatora telekomunikacyjnego.

UOKiK kwestionuje (po skargach konsumentów) dwie praktyki Orange:

  1. pobieranie opłat za połączenia z infolinią w taryfach, w których abonenci mają bezpłatne połączenia z numerami komórkowymi (w ocenie UOKiK w taryfach, w których abonenci mają bezpłatne połączenia komórkowe, połączenie z infolinią powinno być bezpłatne);
  2. pobieranie opłat za diagnozę, czy doszło do uszkodzenia zgłaszanego (w drodze reklamacji) przez abonenta oraz która ze stron przyczyniła się do jego powstania (w ocenie UOKiK obowiązkiem każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi jest bezpłatne sprawdzenie zasadności kierowanych do niego zgłoszeń reklamacyjnych).

UOKiK prowadzi postępowanie w tej sprawie, które może zakończyć się decyzją nakładającą karę finansową na operatora.

W poprzednio prowadzonym postępowaniu przeciwko operatorom telekomunikacyjnym UOKiK zakwestionował naliczanie opłat za usługi dodatkowe bez wyraźnej zgody konsumentów na dodatkową płatność.

Źródło: komunikaty UOKiK z dnia 12 września 2022 r.komunikat UOKiK z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Specjalizujemy się w prawie telekomunikacyjnym i prawie komunikacji elektronicznej oraz zajmujemy się obsługą spółek na rynku telekomunikacyjnym, zapraszamy do współpracy i kontaktu.