UODO: kopiowanie dokumentów tożsamości

Prezes UODO zareagował na praktykę kserowania/skanowania dokumentów tożsamości przez tzw. instytucje obowiązane i w związku z tym wystąpił z zapytaniem do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Instytucje obowiązane mogą pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe znajdujące się na dokumentach tożsamości, w tym sporządzać ich kopie, jednak zdaniem Prezesa UODO należy każdorazowo dokonać oceny i weryfikacji zasadności sporządzania kopii zgodnie m.in. z zasadą minimalizacji danych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) w odpowiedzi przyznał, że nie wymaga od podmiotów obowiązanych za każdym razem przedkładania kopii dokumentów tożsamości w celu wykazania spełniania obowiązku identyfikacji z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

W związku z odpowiedzią GIIF i praktyką rynku, Prezes UODO zalecił wydanie rekomendacji dla podmiotów obowiązanych określających zasady i wytyczne pozyskiwania kopii dokumentów tożsamości.

Źródło: kwietniowy newsletter UODO.