Close

Umowy i transakcje

Zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji i umów: tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Tworzenie i negocjacje umów

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.


Analiza umów

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa/współpraca wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko dalszej współpracy.


Modyfikacje umów

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowe konstrukcje. 


Compliance

Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (np. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.


Zarządzanie umowami i procesami

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.