Close

Umowy i transakcje

Zaprojektowanie i stworzenie kompleksowego kontraktu wymaga nie tylko wszechstronnej znajomości przepisów prawa, realiów i specyfiki branży, ale również doświadczenia i wyobraźni w przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, zdarzeń i ryzyk.

Zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji i umów: tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów. 

Tworzenie i negocjowanie

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.


Analiza i weryfikacja

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa/współpraca wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko dalszej współpracy.


Contract Compliance

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowe konstrukcje. Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (np. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.


Contract Management

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.


Obrót międzynarodowy

Współpracujemy ze specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin, a w zakresie umów międzynarodowych także z tłumaczami przysięgłymi, co gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji.