Ułatwienia w dostępie do usług płatniczych

8 lutego 2017 r. weszła w życie zmiana dostosowująca ustawę o usługach płatniczych do wymogów prawa europejskiego.

Ustawa (będąca implementacją dyrektywy europejskiej 2014/92/UE) reguluje i ujednolica działalność podmiotów świadczących, pośredniczących oraz zajmujących się porównywaniem ofert poszczególnych dostawców.

Zmiana ma na celu poprawienie dostępności usług płatniczych (w tym zwiększenie ilości osób posiadających dostęp do podstawowego rachunku płatniczego), a także poprawę ich jakości i klarowności.

Jak wskazuje raport Banku Światowego z 2014 r. dotyczący finansowego wykluczenia na świecie: 78% dorosłych Polaków posiada rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla porównania w Niemczech rachunek posiada 99% dorosłych osób.

(dm)

Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. UE z 28.8.2015, L 257/214), ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1997).

Źródło danych: raport Banku Światowego http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf