Ujednolicenie terminów zapłaty podatków

Do Sejmu trafił projekt ustawy mający usystematyzować system podatkowy i ułatwić rozliczanie się przedsiębiorców

W obecnym stanie prawnym przy rozliczaniach zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy i spółki muszą przestrzegać różnych terminów deklaracji i zobowiązań, przykładowo: składki ZUS należy opłacić do 10 dnia, a podatek VAT do 25 dnia.

Celem nowej ustawy jest wprowadzenie jednolitego terminu dla różnych danin publicznych (w tym: PIT, CIT, VAT, PCC, podatek akcyzowy, podatek od niektórych instytucji finansowych).

Po wejściu proponowanych zmian, rozliczeń zobowiązań podatkowych będzie trzeba (co do zasady) dokonać do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

(dm)

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 1295).