Skrócenie terminu zwrotu VAT

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący skrócenie terminu na zwrot nadwyżki VAT.

Obecnie podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT wynosi 60 dni i często jest wydłużany przez urzędy skarbowe. Projekt ustawy zakłada jego skrócenie do 25 dni, czyli okresu ile wynosi obecnie termin dla trybu przyspieszonego.

Ponadto projekt odbiera Policji, prokuraturze, CBA i ABW uprawnienie żądania wstrzymania zwrotu VAT. Wydłużyć termin jego zwrotu będzie mógł naczelnik urzędu skarbowego, ale jeżeli okaże się, że wniosek o zwrot był zasadny, podatnikowi przysługiwać będą odsetki za przedłużony okres.

Ograniczeniu ulegnie także możliwość wykreślenia podatnika z rejestru VAT w przypadku transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń podatku w celu uzyskania korzyści majątkowych – po zmianach będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli podatnik wiedział o takich oszustwach.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk 1564).