Taksówkarze z Barcelony przeciwko Uber

Skarga taksówkarzy z Barcelony przeciwko Uber trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Barcelońska korporacja zrzeszająca taksówkarzy złożyła do hiszpańskiego sądu gospodarczego skargę i zażądała ukarania hiszpańskiej spółki Uber Systems Spain (Uber) za działania stanowiące nieuczciwą konkurencję, a hiszpański sąd w trybie prejudycjalnym zwrócił się o pomoc do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zadając szereg istotnych pytań, w tym przede wszystkim o kwalifikację prowadzonej działalności w ramach prawa UE oraz sposobów jego zastosowania.

Według skarżących, Uber nie ma prawa do świadczenia usług przewozowych w Barcelonie, ponieważ nie posiada licencji wymaganych przez obowiązujące w stolicy Katalonii prawo.

W przedmiotowej sprawie istotne jest rozstrzygnięcie, czy usługa świadczona przez Uber jest objęta zasadą swobodnego świadczenia usług czy też należy do usług z dziedziny transportu, którą regulują państwa członkowskie.

Według opinii rzecznika generalnego usługa świadczona przez Uber nie jest objęta zasadą swobodnego świadczenia usług, gdyż nie mieści się w definicji „usługi społeczeństwa informacyjnego”, a w konsekwencji jest usługą w dziedzinie transportu i Uber powinien spełniać warunki wymagane w państwach członkowskich (w tym zobowiązany jest posiadać wymagane licencje).

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie, a orzeczenie Trybunału będzie miało moc obowiązującą na obszarze całej UE.

(dm)

Źródło: komunikat prasowy TSUE nr 50/17.