Tag / Roszczenia

    Loading posts...
  • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

    Kodeks pracy precyzuje terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Podstawowy termin przedawnienia Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy jest okres 3 lat liczony od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne. Co istotne: przedawnienia z kodeksu pracy obejmują zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe. Kwalifikowane terminy przedawnienia Gdy roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem…