Tag / Rezydencja podatkowa w Hiszpanii

    Loading posts...
  • Rezydencja podatkowa w Hiszpanii

    Zgodnie z prawem hiszpańskim za rezydenta podatkowego w Hiszpanii uznaje się osobę, która ma miejsce zamieszkania w Hiszpanii w rozumieniu hiszpańskich regulacji. Osoba ma stałe miejsce zamieszkania w Hiszpanii, a w konsekwencji jest uznawana przez hiszpańskie prawo podatkowe za hiszpańskiego rezydenta podatkowego, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: przebywa w Hiszpanii więcej niż 183…