Szczepionka na COVID-19: europejska strategia i umowy zakupu z wyprzedzeniem

W ramach działań na rzecz ochrony ludności, w szczególności obywateli UE, w czerwcu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię UE na rzecz przyspieszenia opracowania, produkcji i wprowadzenia do obrotu szczepionek przeciwko COVID-19.

Celem przyjętej strategii jest:

 • zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek;
 • zabezpieczenia szybkiego dostępu do szczepionek państwom członkowskim i ich ludności orz przewodzenie działaniom w ramach solidarności na całym świecie;
 • zapewnienie jak najwcześniej wszystkim w UE sprawiedliwego dostępu do przystępnej cenowo szczepionki.

Realizację celów mają zapewnić działania skupiające się na:

 • zabezpieczeniu wystarczającej produkcji szczepionek w UE, a tym samym wystarczających dostaw dla jej państw członkowskich za pomocą umów zakupu z wyprzedzeniem (Advance Purchase Agreements – APAs) zawieranych z producentami szczepionek za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (Emergency Support Instrument – ESI). Oprócz tych umów możliwe będzie udostępnienie dodatkowego finansowania i innych form wsparcia;
 • dostosowaniu ram prawnych UE do obecnej pilnej sytuacji oraz wykorzystanie istniejącej elastyczności regulacyjnej, aby przyspieszyć opracowanie, dopuszczenie do obrotu i dostępność szczepionek, zachowując jednocześnie normy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.

W związku z powyższym Komisja Europejska (Komisja) osiągnęła szereg porozumień (w tym także zawarto kilka umów zakupu z wyprzedzeniem) na potencjalny – jeżeli badania wykażą skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki oraz zostanie dopuszczona do obrotu na terenie UE – zakup szczepionek przeciwko COVID-19, dla których prowadzone są badania kliniczne, m.in.:

 • AstraZeneca – zawarto umowę o zakup 300 mln dawek potencjalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi (z możliwością dokupienia kolejnych 100 mln dawek). Szczepionka znajduje się w II / III fazie badań klinicznych.
 • Sanofi-GSK – zawarto umowę o zakup 300 mln dawek potencjalnej szczepionki;
 • Janssen Pharmaceutica NV (grupa Johnson & Johnson) – zawarto umowę o zakup szczepionek dla 200 mln osób (z możliwością dokupienia dla kolejnych 200 mln osób). Szczepionka znajduje się w III fazie badań klinicznych;
 • BioNTech-Pfizer – zakończono wstępne rozmowy dotyczące zakupu do 300 mln dawek potencjalnej szczepionki;
 • Moderna – zakończono wstępne rozmowy na temat możliwości zakupu 80 mln dawek potencjalnej szczepionki;
 • CureVac – zakończono wstępne rozmowy na temat możliwości zakupu 225 mln dawek potencjalnej szczepionki.

Jak podkreśla w swoich komunikatach Komisja, nie ma pewności, którą szczepionkę uda się opracować i dopuścić do obrotu na terenie UE. Finansowanie działań w ramach strategii oparte jest przede wszystkim na instrumencie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych.

W zamian za prawo nabycia umówionej liczby szczepionek w określonym czasie i po uzgodnionej cenie, część kosztów początkowych, które poniosą producenci szczepionek zostaną sfinansowane z budżetu ESI (UE udostępniła kwotę 2,7 mld EUR w ramach ESI).

Źródła: Komunikat Komisji z 17 czerwca 2020 r. „Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19”.