Usługi marketingowe w innym państwie a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT

Posiadanie przez spółkę (mającą siedzibę w jednym państwie członkowskim) spółki zależnej w innym państwie członkowskim świadczącej na jej rzecz usługi marketingowe, regulacyjne, reklamowe i reprezentacji oraz udostępniającej jej zaplecze techniczne i personalne nie oznacza, że spółka ma w tym państwie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Niemiecka spółka prowadziła w Rumunii sprzedaż produktów farmaceutycznych i zawarła ze swoją spółką zależną z Rumunii umowę marketingowo-reklamową, na podstawie której rumuńska spółka promowała niemieckie produkty.

Wystawiane za powyższe usługi faktury nie obejmowały lokalnego podatku VAT, ponieważ w ocenie spółki miejscem świadczenia usług były Niemcy.

Rumuńskie organy podatkowe zakwestionowały powyższą kwalifikację i uznały, że wobec tego, że niemiecka spółka dysponowała pracownikami i zapleczem spółki rumuńskiej (zaplecze techniczne i personalne) świadczone usługi powinny być objęte rumuńskim podatkiem VAT.

Sąd krajowy w toku postępowania spornego skierował zapytanie do unijnego Trybunału (dot. wykładni art. 44 dyrektywy VAT i art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 282/2011) i choć Trybunał pozostawił finalne rozstrzygnięcie sądowi krajowemu, to orzekł, że „spółka mająca siedzibę w jednym państwie członkowskim nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim ze względu na to, iż posiada tam spółkę zależną, która na podstawie umów udostępnia jej zaplecze techniczne i personalne, za pomocą których świadczy ona, na zasadach wyłączności, usługi marketingowe, regulacyjne, reklamowe i reprezentacji, mogące mieć bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży”.

Wyrok TSUE z dnia 7 kwietnia 2022 r., numer sprawy: C-333/20.

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują wsparcia prawnego w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z nami.