Sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby legalna

Zdaniem Anny Streżyńskiej, ministra cyfryzacji w rządzie Beaty Szydło, sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest legalna i dopuszczalna.

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 904) zmieniająca prawo telekomunikacyjne, wprowadziła obowiązek rejestracji abonentów usług przedpłacowych (kart pre-paid).

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji w obecnym rządzie, w piśmie z dnia 6 lipca 2017 r. (stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską) wskazała, że „w świetle obowiązujących przepisów, sprzedaż kart pre-paid zarejestrowanych na inne osoby jest działaniem dopuszczalnym i w pełni legalnym”.

Źródło: pismo z dnia 6 lipca 2017 r.