Close

Spory, procesy i postępowania

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów na etapie przedsądowym i sądowym.

Reprezentując klienta dążymy do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania sporu, starając się zminimalizować czas, ryzyko i koszty postępowania. Nie szukamy konsensusu za wszelką cenę, ale zawsze podejmujemy próbę rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym.

Negocjacje

Prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klienta. Posiadamy przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w tym negocjacji trudnych i windykacji należności.

Opracowanie strategii procesowej

Zajmujemy się opracowywaniem strategii procesowej, w tym analizą materiału dowodowego i przygotowaniem postępowania dowodowego oraz wyborem najlepszej drogi procesowej.

Reprezentacja w procesach i postępowaniach

Reprezentujemy klientów w negocjacjach, postępowaniach ugodowych oraz postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.