Nasi prawnicy, radcy prawni i adwokaci posiadają doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek (w tym największych) z branży telekomunikacyjnej, zdobyte zarówno jako prawnicy in-hous lawyer, jak i prawnicy zewnętrzni świadczący usługi prawne w ramach zewnętrznych kancelarii.

Nasze doświadczenie obejmuje praktycznie wszystkie aspekty prawne działalności tych podmiotów, w tym m.in.:

 • obsługa korporacyjna spółki i jej organów,
 • przekształcania podmiotowe,
 • bieżący monitoring otoczenia prawnego spółki w obszarze prawa telekomunikacyjnego i prawa komunikacji elektronicznej,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów regulaminów świadczenia usług, promocji, wzorów umów, loterii,
 • obsługa procesów reklamacyjnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów pism w toku obsługi abonentów,
 • obsługa regulacyjna,
 • obsługa prawna działań sprzedażowych i posprzedażowych oraz relacji z klientami,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych,
 • obsługa i zarządzanie procesami obsługi wierzytelności oraz upadłości,
 • reprezentacja przed regulatorami, w tym UKE, UOKiK i KNF,
 • obsługa prawna sporów sądowych związanych z działalnością spółki, w tym prowadzonych przed sądem polubownym przy Prezesie UKE.

Specjalizujemy w się w prawie farmaceutycznym przede wszystkim doradzając podmiotom zaangażowanym w obrót produktami leczniczymi, w tym dla branży aptecznej.

Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom z branży badań klinicznych w zakresie umów o przeprowadzenia badania klinicznego, wymogów prawnych dla badań klinicznych (lokalnych i międzynarodowych) oraz ochrony danych osobowych.

Doradzamy aptekom w całym zakresie prowadzonej działalności aptecznej, m.in.:

 • prawo pracy,
 • obowiązki i prawa Kierownika apteki,
 • obowiązki i prawa Farmaceuty i Technika Farmaceutycznego,
 • prawne aspekty marketingu i reklamy apteki,
 • ochrona danych osobowych,
 • reprezentujemy w czasie inspekcji administracyjnej,
 • reprezentujemy przed organami administracyjnymi (WIF, GIF, NFZ) lub samorządowymi (Okręgową lub Naczelną Izbą Aptekarską, gminą, powiatem czy województwem).

Doradzamy komleksowo podmiotom zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych: badaczom, koordynatorom badania klinicznego (NCI), ośrodkom lub sieciom ośrodków, CRO, sponsorom.

W szczególności zajmujemy się doradztwem w zakresie:

 • umów: na prowadzenie badania klinicznego (Clinical Trial Agreement), na podwykonawstwo procedury z protokołu badania klinicznego (Service Agreement), na powołanie Koordynatora Krajowego (NCI), na prowadzenie monitoringu badania klinicznego (CRA), umów z lekarzami/badaczami (pracowniczych oraz B2B), umów partnerskich między ośrodkami, umów o zachowaniu poufności (CDA, NDA, Secrecy Agreement);
 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR, ustawa o ochronie danych osobowych): tworzenie i weryfikacja umów powierzenia przetwarzania, tworzenie odpowiednich zgód dla uczestników badania, weryfikacja lub utworzenie klauzuli informacyjnej, utworzenie rejestrów, jako outsourcing dla firmy wykonujemy także usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD).