Rząd wstrzymuje wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej

W związku z wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia unijnych zasad, rząd prawdopodobnie przełoży pobór podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2019 r.

Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające i wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia postępowania w związku z naruszeniem zasad pomocy państwa.

W ocenie Komisji istnieje prawdopodobieństwo, że proponowane progresywne stawki podatku oparte o wielkość przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami. Przygotowana przez rząd ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej opodatkowuje przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł (w danym miesiącu), w dwóch stawkach: 0,8% dla przychodów od 17 mln do 170 mln zł i 1,4% dla przychodów ponad 170 mln zł.

Rząd postanowił dostosować przepisy krajowe do stanowiska Komisji, co jest o tyle zrozumiałe, że ewentualna decyzja Komisji stwierdzająca, że podatek od sprzedaży detalicznej jest niezgodny z regułami pomocy publicznej, skutkowałaby koniecznością zwrotu pobranego do tej pory podatku wraz z odsetkami i narażeniem Skarbu Państwa na straty.

(dm)

Źródło: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk 1879), ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1155 ze zm.).