Rząd szykuje pakiet osłonowy dla firm

„Pakiet osłonowy” to zestaw zmian w prawie, które mają złagodzić negatywne skutki związane z nadzwyczajną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W zakresie podatków i obowiązków planowane jest m.in.:

 • przesunięcie wejścia w życie nowego JPK;
 • wprowadzenie wcześniejszych zwrotów VAT;
 • zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek (branża turystyczna);
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej;
 • wprowadzenie mechanizmu „wstecznego” rozliczenia strat od dochodu, tj. straty z 2020 od 2019;
 • przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do centralnego rejestru (na 01.07.2020 r.).

Wsparcie finansowe ze strony Państwa:

 • wsparcie gwarancyjne i dopłaty do kredytów (BGK);
 • wsparcie w ramach pomocy de minimis poprzez zwiększenie gwarancji de minimis;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów;
 • rozszerzenie schematu pomocy publicznej, objęcie sektora MŚP i dużych firm.

Wsparcie i protekcja rynku pracy:

 • skrócenie z 6 do 3 miesięcy okresu kryzysu (spadek obrotów o 15%) uprawniającego do objęcia wsparciem;
 • w razie przestoju pracownikom przedsiębiorcy ma przysługiwać:
  • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) powiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
  • oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy (co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Źródło: komunikaty rządowe.