Rząd szykuje nową ustawę: prawo przedsiębiorców

Trwają prace nad ustawą prawo przedsiębiorców, której uchwalenie jest jednym z etapów rządowego projektu „Konstytucja Biznesu” obejmującego pakiet nowych przepisów regulujących działalność gospodarczą. 

Nowa ustawa ma zastąpić – nowelizowaną ponad 85 razy – obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i regulować w szczególności podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej.

Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zasad prawnych, m.in. zasady szybkości działania organów władzy publicznej, ich współdziałania, zasady pewności prawa, odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorców oraz przyjaznej interpretacji przepisów.

Autorzy projektu zakładają, że zmiana przyczyni się do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców oraz zachęci do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa nie trafiła jeszcze do Sejmu.

(dm)

Źródło: projekt ustawy Prawo przedsiębiorców wraz z uzasadnieniem (Rządowe Centrum Legislacji).

Uzasadnienie projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12295217/12416233/12416234/dokument274275.pdf

Projekt i prezentacja: https://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf

Ustawa weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Aktualizacja
Prawo przedsiębiorców

Powiązane artykuły:
Prawo przedsiębiorców
Rząd szykuje nową ustawę: prawo przedsiębiorców