Rozszerzenie zastosowania postępowania uproszczonego w KPC

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego w zakresie spraw, do których sądy rejonowe stosują postępowanie uproszczone.

Proponowana zmiana prowadzi do rozszerzenia stosowania postępowania uproszczonego przez sądy rejonowe do roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Obecne brzmienie przepisu stanowi o kwocie 10 tys. zł. Ma to na celu uprościć i przyspieszyć dochodzenie większej ilości wierzytelności.

(dm)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk 1185).