Close

Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych i RODO.

Projektowanie, przygotowanie i wdrożenie ochrony danych osobowych

Projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy system ochrony danych osobowych obejmujący wszystkie konieczne procedury, dokumenty i regulacje.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.


Doradztwo, obsługa i reprezentacja

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych oraz reprezentujemy w postępowaniach, w tym w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.


Procedury obiegu dokumentów i przepływu danych

Opracowujemy schematy i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych i informacji.


Audyty zgodności

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO.