RODO: 265 mln EUR kary dla Meta Platforms (Facebook) za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

 

Wysoka kara dla facebooka za naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Irlandzki organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (Data Protection Commission) przyjął decyzję (przy współpracy z innymi organami nadzorczymi z UE), w której ukarał Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) naganą i nakazem doprowadzenia przetwarzania danych osobowych do zgodności z prawem poprzez przyjęcie określonych działań naprawczych. Dodatkowo nałożono administracyjne kary pieniężne na łączną sumę 265 mln euro. 

Decyzja dotyczy naruszenia art. 25 RODO, który stanowi o uwzględnianiu ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochronie danych poprzez wprowadzenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Zgodnie z art. 25 RODO administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikającej z przetwarzania, wdraża (zarówno w fazie projektowania, jak i w trakcie przetwarzania danych osobowych) odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji ochrony danych oraz aby domyślnie przetwarzane były włącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

Zajmujemy się wsparciem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu i współpracy.