Od dziś „roaming jak w domu”

Od 15 czerwca 2017 r. operatorzy usług telekomunikacyjnych znoszą dodatkowe opłaty za roaming.

Zgodnie rozporządzeniem 531/2012 od 15 czerwca 2017 r. dostawcy usług roamingu nie pobierają w żadnym państwie członkowskim jakiejkolwiek dodatkowej opłaty oprócz krajowej ceny detalicznej od klientów korzystających z roamingu. Zmiana dotyczy wszystkich usług: połączeń przychodzących, wychodzących, SMS, MMS i transferu danych; za daną usługę w roamingu zapłacimy taką samą cenę jak w kraju swojego pobytu.

W celu przeciwdziałania nadużyciom operatorzy mogą wprowadzić „zasady uczciwego korzystania”: stosować sprawiedliwe, rozsądne i proporcjonalne mechanizmy kontroli, oparte na obiektywnych wskaźnikach ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania wykraczającego poza okresowe podróże na terytorium Unii. Obiektywne wskaźniki obejmują środki mające na celu ustalenie, czy klienci częściej korzystają z usług krajowych niż z roamingu lub czy częściej przebywają we własnym kraju niż w innych państwach członkowskich Unii.

W przypadku wykrycia nadużyć, operator będzie mógł obciążać użytkownika dodatkowymi opłatami za roaming, a maksymalna wysokość tych opłat to 3,2 eurocenta za minutę połączeń głosowych, 1 eurocent za SMS oraz 7,7 euro za GB transmisji danych (opłata za transmisję danych będzie stopniowo obniżana do 2,5 euro za GB od 1 stycznia 2022 r).

Co ważne: nowe przepisy nie dotyczą połączeń z kraju stałego pobytu do innego kraju (także wewnątrz UE), a  tylko usług roamingowych, tzn. świadczonych za granicą w innym kraju UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii.

(dm)