Rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

W związku z pandemią koronawirusa i przechodzeniem na pracę zdalną Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych podczas telepracy.

W dokumencie uwzględniono m.in. następujące rekomendacje:

  • postępować zgodnie z przyjętą w organizacji i spółce procedurą;
  • nie instalować zbędnych aplikacji i programów;
  • aktualizować oprogramowanie;
  • wydzielić przestrzeń do pracy, aby osoby postronne nie miały do niej dostępu;
  • zabezpieczyć dostępy silnymi hasłami i wilopoziomowym uwierzytelnianiem;
  • chronić zewnętrzne nośniki danych;
  • korzystać z zaufanego dostępu do sieci lub chmury.